Foot prints

Pomáhají obchodníkovi „stopovat“ účastníky trhu, především „velké hráče“. Obchodník může jednoduše analyzovat určitou situaci, která vznikla na trhu v minulosti.

Continue reading

WVAP

Volume Weighted Average Price (VWAP) je obchodní měřítko, které se používá zejména v penzijních plánech. Pokud je cena koupeného obchodu nižší

Continue reading